UVOZ I PRODAJA STAKLENE AMBALAŽE

U PONUDI RASPOLAŽEMO SA RAZNIM MODELIMA:
BOCA, TEGLI, TE RAZLIČITIM VRSTAMA ČEPOVA, POKLOPACA, PVC KAPICA, A U CILJU ZATVARANJA I PAKOVANJA PONUĐENE AMBALAŽE.

Dostava na adresu

Garancija na kvalitet

Garantovana cena

Prihvatamo reklamacije